ตั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้าน แจกเงินเที่ยว เติมเงินบัตรคนจน

ตั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้าน แจกเงินเที่ยว เติมเงินบัตรคนจน

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานถึงผลการประชุมคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ

- ด้านการดูแลภัยแล้ง

- การดูแลผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

- การช่วยเหลือค่าครองชีพ

โดยใช้วงเงินรวมทั้งหมด 316,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งงบประมาณปี 62 และวงเงินสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ ขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อให้มีผลทันทีในเดือนสิงหาคม ส่วนมาตรการ 3 ด้านมีรายละเอียดดังนี้

1.มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 5 ล้านคน จะได้รับการเติมเงินพิเศษเพิ่มคนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายนเป็นเงินรวม 1,000 บาท

- กลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเดือนละ 500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน

- กลุ่มสุดท้าย คือ เงินเลี้ยงดูบุตรสำหรับผู้ที่ที่ถือบัตรฯ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ได้เดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ทั้งหมดในมาตรการนี้ใช้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

2. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

- แจกเงินให้ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาจำนวน 1,000 บาท โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นจำนวน 10 ล้านคน

- ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น และยังให้ผู้ที่ได้สิทธิ์สามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังจากเสนอให้ครม.เห็นชอบแล้ว

- การยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย แต่ต้องหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไปว่าจะยกเว้นให้นานเท่าไร

3. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

- ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเวลา 1 ปี

- ให้สินเชื่อฉุกเฉินจาก ธ.ก.ส. คนละไม่เกิน 50,000 บาท ปีแรกฟรีดอกเบี้ย รวมวงเงิน 50,000 ล้านบาท

- ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูความเสียจากผลกระทบภัยแล้งรายละไม่เกิน 5 แสนบาท วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

- ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ ของธ.ก.ส. และช่วยเหลือต้นทุนการผลิตกับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 3 ล้านคน

นายอุตตม กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ สำหรับผู้ที่ซื้อเครื่องจักรสามารถนำเงินค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายเล็กและกลาง ทั้งการช่วยเหลือผ่านกองทุนของรัฐบาล จากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือบสย. ช่วยค้ำประกัน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน วงเงินรวม 52,000 ล้านบาท และสุดท้ายคือ การช่วยพักชำระหนี้เงินต้นให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ที่มา thebangkokinsight

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ