มังคุดไทยถูกใจต่างชาติ ครึ่งปีแรกส่งออกมูลค่ากว่า 325 ล้านเหรียญสหรัฐ

มังคุดไทยถูกใจต่างชาติ ครึ่งปีแรกส่งออกมูลค่ากว่า 325 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สินค้ามังคุดของไทยได้รับความนิยม และจาก FTA13 ฉบับ กับ 14 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกง

ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ามังคุดจากไทย ทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้ามังคุดอันดับต้นของโลก โดยในปี 2561 ไทยส่งออกมังคุดไปตลาดโลกกว่า 226 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.32 แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ไทยส่งออกมังคุดไปแล้วกว่า 325 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 220 ซึ่งตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีนและอาเซียน โดยมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึงร้อยละ 97

โดย FTA เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การส่งออกขยายตัว และเพื่อผลักดันให้มังคุดและผลไม้ไทยยังครองส่วนแบ่งตลาดไว้ เกษตรกรควรรักษามาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับหลักการสากลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช พัฒนาคุณภาพการผลิตตามความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันนิยมผลไม้ปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI สร้างตราสินค้าหรือแบรนด์ของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลไม้ของประเทศอื่น และปรับตัวเข้าสู่การค้ายุคใหม่โดยสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การตลาดในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะสามารถครองตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าผลไม้ไทยได้

ขอบคุณ innnews

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ