บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แจกเงินเที่ยว ลุ้น ครม ไฟเขียวงบ 5 หมื่นล้าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แจกเงินเที่ยว ลุ้น ครม ไฟเขียวงบ 5 หมื่นล้าน

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กรอบวงเงินไว้ 50,000 ล้านบาท โดยมี 3 มาตรการดังนี้

1. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ซึ่งมีแนวคิดจะเสนอให้เงินคนละ 1,500 บาท ท่องเที่ยวในเมืองไทย โดยใช้จ่ายผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ให้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปใช้จ่ายเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง คาดว่าผู้ที่ได้รับเงินจะมีการใช้จ่ายมากกว่าคนละ 1,500 บาท ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ล้านบาท

2. มาตรการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เน้นช่วยกลุ่มคนชราและกลุ่มคนที่เข้าข่าวได้รับประโยชน์จากโครงการมารดาประชารัฐ โดยแจกเงินเพิ่มเติมในบัตรให้คนละ 1,000 บาท ในช่วงปลายปีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยจะใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท

3. มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ

เน้นช่วยภาคเกษตร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยให้สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนด้านดอกเบี้ย หรือรับภาระดอกเบี้ยที่จะลดให้กับเอสเอ็มอี และเกษตรกร โดยกระทรวงการคลังถือว่าเป็นผลงานของสถาบันการเงิน อาจะทำให้นำส่งเงินเข้าคลังน้อยลง

อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้ขยายตัวได้ถึง 3.5% ในขณะที่สำนักพยากรณ์เศรษฐกิจหลายแห่ง คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจยายตัวได้เพียง 3%

ที่มา กระทรวงการคลัง

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ