บัวขาว เรียนต่อ ป.โท แม่โจ้ หวังใช้ความรู้พัฒนาค่าย

บัวขาว เรียนต่อ ป.โท แม่โจ้ หวังใช้ความรู้พัฒนาค่าย

เชื่อได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก บัวขาว บัญชาเมฆ กำปั้นขวัญใจชาวไทย วัย 37 ปี ซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในสาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณะ แม้ที่ผ่านมา  จะได้ปริญญากิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน เพราะได้ทำประโยชน์แก่สังคมมามากมาย แต่ที่เจ้าตัวตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนเพิ่มเติมในสาขาวิชานี้ ก็เพื่อที่จะได้จัดระบบความคิด

โดย บัวขาว หวังที่จะได้ความรู้ และทักษะด้านการบริหารสาธารณะจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และนวัตกรรมการเกษตรจากสหวิทยาการของแม่โจ้ ซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรระดับประเทศ อย่างไรก็ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่ยอดมวยตัดสินใจทำก็คือ "กระบวนการการจัดการศิลปะมวยไทยเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ" จะเห็นได้ว่า ยอดกำปั้นไม่ได้ลืมชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยไทย, การทำการเกษตร

ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยกล่าวว่า "ผมมีความภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกชาวนา พ่อผม แม่ผมทำนาเลี้ยงผมมา ผมขอทำอาชีพนี้ต่อไป ผมคือชาวนา" ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าตัวจะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับมาพัฒนาค่ายมวยบัญชาเมฆ ที่เจ้าตัวได้ลงทุนทำนาปลูกข้าว ในพื้นที่ของ "บัวขาว วิลเลจ" สถานที่ฝึกซ้อมมวย และรีสอร์ทของตัวเอง ภายในเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอเเม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก buakaw1

ภาพจาก buakaw1

ภาพจาก buakaw1

ภาพจาก buakaw1

ผมเป็นลูกชาวนาครับ

ภาพจาก buakaw1

ภาพจาก buakaw1

ภาพจาก buakaw1

ภาพจาก buakaw1

ภาพจาก buakaw1

ต้องบอกเลยว่า ถึงแม้ บัวขาว จะโด่งดังและมีชื่อเสียง แต่ บัวขาว ก็ไม่เคยที่จะลืมความเป็นมา และไม่เคยที่หยุดพัฒนาตัวเองต่อไป ถือเป็นอีกบุคคลที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างอีกคนหนึ่งเลยค่ะ

ภาพจาก buakaw1

เรียบเรียง viralsfeedpro

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ