หนุ่มสุดงง พบมีเก็บค่าอื่น แฝงมากับบิลค่าไฟ

หนุ่มสุดงง พบมีเก็บค่าอื่น แฝงมากับบิลค่าไฟ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กลายเป็นคำถามเกิดขึ้นอย่างมากในโซเชียล เมื่อเพจ Zam zangzay ได้มีการโพสต์ภาพบิลค่าไฟฟ้า พร้อมกับระบุว่า

แชร์กันออกไปบิลมาใหม่ล่าสุดลองดูกันอะไรเอ่ย ซ่อนอยู่ใน บิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า โปรดตรวจสอบ ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท

คำตอบที่ได้จากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าคือ

1. ค่าพิมพ์บิล

2. ค่ารักษามิเตอร์

3. ค่าจัดส่งเอกสาร

ที่นี้มาดูความเห็นจากนักกฎหมายกันบ้าง

1ครั้งแรกที่ยื่นขอมิเตอร์ กฟฟ.เรียกเก็บค่าประกันมิเตอร์ไปแล้ว (ได้คืนต่อเมื่อมีการยกเลิกใช้ไฟฟ้า มี่กี่บ้านครับที่ยกเลิก) และเงินส่วนนี้ กฟฟ.เอาไปฝากแดก ดอกเบี้ย ใช่ไหม (ทำไมไม่ให้ชาวบ้านทำหนังสือค้ำประกันโดยมีบัญชีเงินฝากประจำระครับ ดอกเบี้ยจะตกแก่ชาวบ้าน )

2 ค่า ft กับ vat 7% เป็นกฎหมาย ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้คือเงินการไฟฟ้าเอาไปบริหารกิจการ กฟฟ

3 กฟฟ ตามกฎหมายคือการบริการสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณชน รัฐบาลมีหน้าที่กำกับดูแล และบริหาร (ความหมายคือ..กิจการของรัฐแม้ขาดทุน รัฐ คือผู้จ่ายแทน ประชาชน) เช่น การรถไฟ ขสมก (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นเรื่องสาธารณประโยชน์ )

คงต้องขอให้ศาลปกครอง วินิจฉัยตัดสินว่า กฟฟ มีอำนาจเรียกเก็บหรือไม่ (บ้านละ 38บาทต่อเดือน 60 ล้านบ้านเท่าไร ต่อเดือน )

จะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าใน 1บิลการไฟฟ้า คือค่าอะไรบ้าง ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยนช์ต่อส่วนร่วม แชร์ต่อไปด้วยคร๊าฟ

ทั้งนี้ จากตรวจสอบพบว่า เมื่อ 24 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงเอาไว้ว่า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบใหม่มีโครงสร้างไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าเหมือนเดิม เพียงแต่พัฒนารูปแบบ เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลค่าใช้ไฟฟ้า พร้อมแจกแจงค่าบริการรายเดือน และประวัติการใช้ไฟฟ้าฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับค่าบริการรายเดือน มีดังนี้ ประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8.19 บาท หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน คิดอัตราค่าบริการ 38.22 บาท และประเภทกิจการขนาดเล็ก คิดอัตราค่าบริการ 46.16 บาทต่อเดือน

โพสต์

ขอบคุณ Zam zangzay

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ