ฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน สุราษฏร์ธานี

ฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน สุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเหตุทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 5 ตำบล 3 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 32 ครัวเรือน 149 คน ประกอบด้วย 1 อำเภอชัยบุรี 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน จำนวน 65 คน ประกอบด้วย ตำบลชัยบุรี หมู่ที่ 4,7 ตำบลคลองน้อย หมู่ที่ 7 1.2อำเภอคีรีรัฐนิคม 2 หมู่บ้าน 1 ตำบล ราษฎรได้ผลกระทบ 9 ครัวเรือน 38 คน ได้แก่ตำบลถ้ำสิงขร หมู่ที่ 2,6 1.3อำเภอเวียงสระ 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน 46 คน ประกอบด้วย ตำบลบ้านส้อง หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงสระ หมู่ที่ 4

ภาพน้ำที่ท่วม

2.การให้ความช่วยเหลือ อำเภอ ตำรวจ แขวงทางหลวง มทบ.45 นพค.46 ทต. อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. มูลนิธิฯ ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูง นำรถตัก JCB ตักขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานออก อำนวยความสะดวกการจราจร ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว และจัด จนท.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ตลอด 24 ชม.

3.สถานการณ์ปัจจุบันฝนหยุดตก ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนราษฎร ลดลงเข้าสู่ภาวปกติ คงเหลือพื้นที่การเกษตรพื้นที่ราบลุ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวปกติในวันพรุ่งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ จัดเจ้าหน้าเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชม.และแจ้งทุกหน่วยเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล กำลังพล พร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ

4.ความเสียหายเบื้องต้น ถนนชำรุด 5 สาย และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม

คลิป

ขอบคุณ ราชสีห์ จิตอาสา

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ