ไม่ต้องเป็นข้าราชการ ก็มีบำนาญได้ รับสูงสุดถึง 7200 ต่อเดือน

ไม่ต้องเป็นข้าราชการ ก็มีบำนาญได้ รับสูงสุดถึง 7200 ต่อเดือน

เชื่อว่าหลายคนมุ่งหวังให้มีชีวิตวัยเกษียณที่มีความสุขสบาย แต่การที่จะไปถึงฝันนั้นได้ เราก็ควรมีการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินกันเสียก่อนตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจาก การเก็บออมเงิน ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงของชีวิต

สำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จ บำนาญของรัฐหรือนายจ้าง ควรเริ่มตั้งเป้าหมายการออมเพื่อวัยเกษียณไว้ได้แล้ว โดยคุณสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมกับกองทุนการออมเงินแห่งชาติ (กอช) ได้ เพราะเป็นรูปแบบการออมที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ออมเงินเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% และเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้เงินกลับคืนมาในรูปแบบเงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณ สูงสุดถึง 7,200 บาทต่อเดือน

ข้อดีของการออมกับ กอช. ก็คือ เป็นการออมที่ยืดหยุ่นสูง เหมาะกับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน เพราะไม่จำเป็นต้องออมทุกเดือน เดือนไหนมีน้อย ออมน้อย ถ้าเดือนไหนมีมากค่อยออมมาก เริ่มต้นออมเงินเพียง 50 บาท สูงสุดปีละไม่เกิน 13,200 บาท

ดังนั้น หากคุณมีอายุ 15ถึง60 ปี เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการบำเหน็จ-บำนาญจากรัฐหรือนายจ้าง ต้องการสร้างความมั่นใจว่ามีเงินบำนาญใช้ในยามเกษียณแน่นอน การออมเงินกับ กอช. จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด

สำหรับท่านใดที่สนใจเพิ่มความมั่นคงยามเกษียณกับ กอช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม 02-049-9000 [email protected] @nsf.th

Facebook Page กองทุนการออมแห่งชาติ

ขอบคุณที่มา กองทุนการออมแห่งชาติ

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ