เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน ปั่นไปโรงเรียน

เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน ปั่นไปโรงเรียน

ว่าที่ร้อยโท ดร สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานมอบจักรยานให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน จากคุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช โดยชมรมจักรยานทุ่งสง นำโดยนายแพทย์ราชกุมาร ซาร์นาท ประธานชมรมจักรยานทุ่งสง ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสที่บ้านห่างไกลจากโรงเรียน

ว่าที่ร้อยโท ดร สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า การได้รับมอบจักรยานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียน ที่จะได้นำจักรยานไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน ลดปัญหาการขาดเรียนบ่อย มาสาย และยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้คัดเลือกนักเรียนในอำเภอทุ่งสง และอำเภอนาบอน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รับมอบจักรยานในครั้งนี้ จำนวน 90 คัน

ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ส่วนจักรยานที่เหลืออีก 10 คัน จะนำไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และทราบข้อมูลของนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ