ผู้สูงวัยเฮ คลังประสานแบงก์กรุงไทย ช่วยลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3

ผู้สูงวัยเฮ คลังประสานแบงก์กรุงไทย ช่วยลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3

เมื่อวันที่ 18 พย 62 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 สำหรับ ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีการจำกัดสิทธิ์ที่ 500000 คน ซึ่งได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พย ที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน ทำให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ดังนั้นจึงได้ประสานไปยังธนาคารกรุงไทย เพื่อให้สั่งการไปยังสาขาต่างๆทั่วประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งมั่นใจว่าหลังจากนี้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป

การกันสิทธิ์ไว้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้บริโภค ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และกำลังเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 เม็ดเงินที่หมุนเวียนในตลาดสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุปัจจุบัน น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 900000 ล้านบาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเฉลี่ยของผู้สูงอายุราว 9000 10000 บาทต่อเดือน สินค้าและบริการที่รองรับกลุ่มผู้สูงวัยมีหลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สถานบริการผู้สูงวัย ธุรกิจบริการรถเช่า ธุรกิจทัวร์ รวมถึงกลุ่ม Delivery เป็นต้น

นายชาญกฤช กล่าวต่อว่า จากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผู้สูงอายุคนไทย พบว่า มีการใช้จ่ายเพื่ออาหาร การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านในโอกาสพิเศษ ใช้เงินเพื่อการผ่อนคลาย และเพื่อการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูง ทั้งนี้อยากให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ในโครงการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3ครบ 500,000 คน เพื่อท่องเที่ยวร่วมกันกับบุตรหลาน ซึ่งหากผู้สูงอายุใช้เงินเพื่อการท่องเที่ยว 10000 บาทต่อคน คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากราว 5,000 ล้านบาท

สำหรับตัวเลขการลงทะเบียนวันที่ 17 พ.ย.ตั้งแต่เวลา 08 00 18 00 น ยังเหลือสิทธิ์ จำนวน 409825 สิทธิ์ ทั้งนี้โครงการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 จะไม่แจกเงิน 1000 บาท ในประเป๋าที่ 1 G wellet แต่จะเน้นให้ประชาชนใช้จ่ายเงินตัวเองผ่านกระเป๋า 2 G wellet 2 เพื่อรับสิทธิ์เงินคืน Cash back 15 เปอเซ็นต์ เมื่อใช้จ่ายเงินไม่เกิน 30000 บาท เงินคืนไม่เกิน 4500 บาท และรับสิทธิ์เงินคืน Cash back 20 เปอเซ็นต์ เมื่อใช้จ่ายเงินมากกว่า 30000 บาท แต่ไม่เกิน 50000 บาท เงินคืนไม่เกิน 4000 บาท รวมเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 8500 บาท โดยสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน จนถึง 31 มค 63 พร้อมรับ 1 สิทธิ์ทุกการใช้จ่าย 1000 บาท เพื่อลุ้นจับรางวัลทองคำทุกสัปดาห์อีกด้วย

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ