ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิต ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จฯ

ภาพจาก ชูพงก์ แผนสนิท

ภาพจาก ชูพงก์ แผนสนิท

ทั้งนี้ มีหนึ่งภาพประทับใจในโซเชียล ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และได้เสด็จเยือน ตลาดใต้ อำเภอเมืองพิษณุโลก

ภาพจาก ชูพงก์ แผนสนิท

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ