บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ธันวาคม เช็กเงินเข้า ได้หลายเด้ง รอบใหม่ใกล้เปิด

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ธันวาคม เช็กเงินเข้า ได้หลายเด้ง รอบใหม่ใกล้เปิด

เดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันนี้ทีมงานไวรอล ได้รวบรวมข้อมูลมาฝาก สำหรับ เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีเงินเข้าวันไหนบ้าง ตามไปเช็ก รายละเอียดกันเลย

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค คนละ 200 300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น 

ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e Ticket

ค่าโดยสารรถ บขส 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50 100 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

เงินคืนภาษี VAT 5 เปอร์เซ็น

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท เดือน ครัวเรือน ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท เดือน ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท เดือน ครัวเรือน เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท เดือน ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม

ได้รับส่วนลดเท่าไร จะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2562 โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท 3 เดือน

ใช้ได้ที่ไหน ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08 30 17 30 น

รอบใหม่กำลังมา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า รัฐบาลเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ต้นปี 2563 โดยจะมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน blockchain มาใช้ตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เพื่อคัดกรองผู้ที่จนไม่จริงออกไป และอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการ เป็นมาตรการใหม่ๆ เพิ่มเติม

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ