ครม อนุมัติเพิ่มวันหยุดปีใหม่อีก 1 วัน

ครม อนุมัติเพิ่มวันหยุดปีใหม่อีก 1 วัน

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ทีมงาน viralsfeedpro รายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ เรื่องราว ในโลก ได้โพสต์ภาพของปฏิทินวันหยุด ซึ่งมีใจความว่า หยุดยาว 5 วัน ครม อนุมัติ 30 ธันวาคม เป็นวันหยุดเพิ่ม ให้หยุดปีใหม่ต่อเนื่อง 5 วันเต็ม

ภาพจาก เรื่องราว ในโลก

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดมีภารกิจที่จะต้องให้บริการกับประชาชน มีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นหลัก ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม มีมติอนุมัติให้ วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคาร  5 พฤศจิกายน 2562  เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่อิมแพคเมืองทองธานี รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียง viralsfeedpro

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ