ครูแฉ ผอ ไม่ได้โกงแค่อาหารกลางวัน

ครูแฉ ผอ ไม่ได้โกงแค่อาหารกลางวัน

จากกรณีที่ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงที่บริเวณหน้าอาคารเรียน เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบการบริหารงานของ ผู้อำนวยการโรงเรียน

โดยกล่าวาว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน มีพฤติกรรมหักหัวคิวเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวละ 20 บาท รวมเป็นเงินเฉลี่ยวันละ 3700 บาท แต่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เซ็นจ่ายค่าทำอาหารกลางวันเพียงวันละ 2000 บาทเท่านั้น

อาหารไม่เพียงพอ

ทำให้อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่กว่า 180 คน จนเด็กพากันบ่นว่ากินไม่อิ่ม บางวันข้าวก็หมด หรือเหลือแต่น้ำแกงจืดให้กิน จากการสอบถามครูที่โรงเรียน อธิบายว่าค่าอาหารกลางวันที่ได้รับอุดหนุนจากทางเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด จึงไม่มีใครกล้าทักท้วง

โดยครูในโรงเรียนดังกล่าวได้นำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบค่าอาหารกลางวันที่ ผอ เป็นผู้นำไปดำเนินการเบิกจ่ายและจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเอง ออกมาเปิดเผยว่ามีการจัดซื้ออาหารกลางวันไม่เต็มตามยอดที่ได้รับการอุดหนุนจากทางเทศบาล โดยแต่ละวันจะจ้างเหมาทำอาหารเพียง 2000 บาท เท่านั้น เป็นกับข้าววันละ 2 หม้อ ข้าวสวยวันละ 4ถึง6 กิโลกรัม จากเดิมจะหุงข้าวสวยวันละ 8ถึง10 กิโลกรัม และกับข้าววันละ 3 หม้อใหญ่ ถึงจะเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 186 คน

ซึ่งครูคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากเรื่องอาหารกลางวันเด็กแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนยังมีการยักยอกเงินอีกหลายโครงการ ซึ่งอยากเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย เพราะครูในโรงเรียนก็รู้สึกอึดอัดแต่ไม่สามารถจะทำอะไรได้ จากการสอบถามทราบว่า ผอ เป็นผู้บริหารจัดการเงินค่าอาหารกลางวัน จึงทำเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตรวจสอบข้อเท็จจริง และอยากให้ย้าย ผอ ออกนอกพื้นที่ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตรงไปตรงมา และลดความขัดแย้งในพื้นที่ หากพบว่า ผอ ทุจริตจริง ก็อยากให้ดำเนินการเอาผิดตามระเบียบ

ล่าสุดนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้มีคำสั่งย้าย ผอ ที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวมาช่วยราชการที่เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น โดยได้กำชับให้กรรมการเร่งดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ