พบหญิงชรา อายุ 116 ปี

พบหญิงชรา อายุ 116 ปี

วันที่ 14 ธันวาคม 62 ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ สหัสขันธ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ พชอ สหัสขันธ์ ลงสำรวจและดำเนินการคัดเลือกบุบคคลต้นแบบสุขภาพดี ของ อำเภอสหัสขันธ์ โดยนายสมบูรณ์ ไชยศรี สาธารณสุข อำเภอสหัสขันธ์ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ สหัสขันธ์ และหน่วย ศ

พบหญิงชราชาว จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 116 ปี ยังสตรอง หอบจอบขุดดินโชว์ เผยเคล็ดลับอายุยืน นางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี กล่าวว่า การดูแลสุขภาพไม่มีอะไรมากจะเน้นที่อาหารการกินเป็นสำคัญ โดยเฉพาะน้ำ ต้องดื่มน้ำต้มสุกเท่านั้น

นางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี กล่าวว่า การดูแลสุขภาพไม่มีอะไรมาก จะเน้นที่อาหารการกินเป็นสำคัญ โดยเฉพาะน้ำ ต้องดื่มน้ำต้มสุกเท่านั้น และตอนนี้ก็ปลูกผักกินเองไม่ซื้อตามท้องตลาด รวมทั้งอาหารที่รับประทานส่วนใหญ่จะเน้นปลา เพราะกินง่าย ในชีวิตประจำวันยังออกไปสวน ไปไร่ เพื่อไปดายหญ้าตามปกติ แม้จะเหนื่อยบ้างแต่ก็ทำได้ ค่อย ๆ ทำไม่ฝืนตัวเอง เหนื่อยก็พัก แต่ต้องทำทุกวันเป็นกิจวัตร รับประทานอาหารให้ตรงเวลา

นางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี

นางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี

นางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี

นางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ