เปิดตารางกำหนดการโครงการเราชนะ

เปิดตารางกำหนดการโครงการเราชนะ

วันที่ 25 มกราคม 2564 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้เผยตารางกำหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไขของโครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผู้มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- วงเงินจะเข้าผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ
- กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,400 บาท
- กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,600 บาท
- วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันศุกร์ เริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

- ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน "เป๋าตัง" ให้กดยืนยันสิทธิ
- ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
- ได้รับวงเงินผ่านทางแอปฯ ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 2,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท
- วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (เริ่มกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง)

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแอปฯ "เป๋าตัง" - ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00-23.00 น. - ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - หากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ (g-Wallet) แอปฯ "เป๋าตัง" - ได้รับวงเงินผ่านทางแอปฯ ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 2,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท - วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ