วิธีการใช้สิทธิ เราชนะ

วิธีการใช้สิทธิ เราชนะ

วันที่ 27 มกราคม 2564 ใกล้ถึงวันลงทะเบียนกันแล้ว สำหรับโครงการเราชนะ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แจกเงิน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเยียวยาวิกฤตโควิด 19 ซึ่งวันนี้ เราจะมาสอนวิธีการรับสิทธิและใช้สิทธิเราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน แบบทีละขั้นทีละตอนกัน

ข้อควรรู้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่อรับสิทธิเราชนะ - ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ - หากท่านเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ท่านจะยังคงได้รับสิทธิเราชนะเช่นเดิม - ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน - เงินจะเข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท และจะมีการโอนเงินไปเรื่อย ๆ ทุกวันศุกร์ นั่นหมายความว่า ท่านจะได้รับเงินในวันที่ 12 ก.พ., 19 ก.พ., 25 ก.พ., 5 มี.ค., 12 มี.ค., 19 มี.ค., 26 มี.ค. - ท่านสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,400 บาท - กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ จำนวน 5,600 บาท

วิธีการใช้สิทธิเราชนะ ผ่านร้านธงฟ้า ที่มีเครื่อง EDC - ท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ยื่นบัตรให้ร้านธงฟ้า - ให้ร้านธงฟ้ากด ชำระด้วยบัตรสวัสดิการ - ให้ร้านธงฟ้ากด สิทธิเราชนะ- เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - กรอกจำนวนเงิน แล้วกดตกลง วิธีการรับสิทธิเราชนะ ผ่านร้านถุงเงินธงฟ้า ร้านที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง และร้านที่ร่วมโครงการเราชนะ - ท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ยื่นบัตรให้ร้านธงฟ้า - ให้ร้านที่รับชำระ เข้าแอปฯ ถุงเงิน กดที่ เราชนะ - กดเลือก บัตรสวัสดิการฯ - รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมา แล้วสแกนบัตร - กรอกจำนวนเงิน - ยืนยันการชำระเงิน - ใส่ Pin หรือสแกนใบหน้า - ทำรายการสำเร็จ

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ