ที่มาสร้อยพระศอไข่มุก เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ที่มาสร้อยพระศอไข่มุก เจ้าคุณพระสินีนาฏ

เปิดที่มาเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ประดับกาย เจ้าคุณพระสินีนาฏ สร้อยพระศอไข่มุก ใน สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สร้อยล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรี

กลุ่มรัก "พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" ได้มีการเผยภาพและที่มาของเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ประดับกาย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยในครั้งนี้เป็น สร้อยพระศอไข่มุก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาศกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติกรณียกิจที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ที่น่าสนใจโดดเด่นสะดุดตามากก็คือ สร้อยที่เจ้าคุณพระสวม ซึ่งครั้งหนึ่ง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงใส่สร้อยล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ก็ทรงสวมมาก่อน

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ