ทบทวนสิทธิของ ม.33 ล่าสุด ประกันสังคมตอบเอง

ทบทวนสิทธิของ ม.33 ล่าสุด ประกันสังคมตอบเอง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สวพ.FM91 รายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ ม.33 เรารักกัน หลังเปิดให้ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 พบข้อมูลดังนี้

- วันแรก มีผู้ยืนยันตัวตนโครงการ ม.33 เรารักกัน ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิแล้ว จำนวน 7,417,435 คน
- กดเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 3,991,206 คน คิดเป็น 54% จากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,208,286 คน
- ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวน 622,172 คน
- ไม่ผ่านเงื่อนไขเงินฝากเกิน 500,000 บาท จำนวน 168,679 คน

ผลการให้บริการศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกันทั้ง 2 กลุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.) แบ่งได้ดังนี้

- กลุ่มทบทวนสิทธิ์ยอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จสะสม จำนวน 494,380 คน
- กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟนผู้ลงทะเบียนสำเร็จสะสม จำนวน 3,838 คน

โครงการ ม.33 เรารักกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหน

- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับเงินทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

หากตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิ จะต้องรีบทบทวนสิทธิภายในวันไหน

- ตั้งแต่วันที่ 15 -28 มีนาคม 2564

คนกลุ่มไหนต้องรีบทบทวนสิทธิบ้าง

- กลุ่มแรก คือ ผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน กับผู้ที่ได้รับ SMS จากธนาคารกรุงไทยว่า ชื่อ-นามสกุล ผิด ให้ทบทวนสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
- กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 จะต้องไปทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารที่ต้องนำไปด้วยมีอะไรบ้าง

- ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดมาที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม และสามารถโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ