ในหลวง - พระราชินี ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้กัน

ในหลวง - พระราชินี ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้กัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระโอษฐ์ ขณะทรงนมัสการพระพุทธชินราช เมื่อครั้งเสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ที่จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก

ล่าสุด (16 มีนาคม 2564) เฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้เผยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ทั้งสองพระองค์ ทรงจุดเทียน และทรงแย้มพระโอษฐ์ให้กันและกัน

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ