ครม.อนุมัติแจกโครงการ เราชนะ

ครม.อนุมัติแจกโครงการ เราชนะ

ครม. ไฟเขียว ต่ออายุโครงการ เราชนะ ใช้ต่อได้อีก 1 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือน มิ.ย. 64 หลังเกิดโควิดระบาดระลอกใหม่ พร้อมเพิ่มเงินในโครงการอีก 3,000 ล้าน ขยายกลุ่มเป้าหมาย แจกเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน

วันที่ 20 เมษายน 2564 ไทยพีบีเอส รายงานว่า กระทรวงการคลังเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ในหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนบางกลุ่มเดือดร้อนและขาดรายได้ โดยเสนอให้ขยายเวลามาตรการ เราชนะ ออกไปอีก 1 เดือน หรือสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายตรงให้กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ขาดรายได้ และรองรับการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนและผู้ป่วยติดเตียง น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า ขอให้ประชาชนติดตามว่าจะมีมาตรการออกมาดูแลประชาชนเพิ่มเติมในช่วงใด ขณะนี้ยังมีมาตรการเราชนะ ซึ่งยังเหลือเม็ดเงินรอการเบิกจ่ายอีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รวมถึงมาตรการ ม.33 เรารักกัน ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งยังเบิกจ่ายเงินไม่หมด ยังเพียงพอที่จะดูแลเศรษฐกิจในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ โดยทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 รอบใหม่ แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะพิจารณามาตรการต่าง ๆ ออกมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และยืนยันว่าคลังยังคงเหลืองบประมาณในการดูแลสถานการณ์ได้

ขณะที่ล่าสุด TNN รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ เราชนะ เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริการ ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ นอกจากนี้ยังเห็นชอบที่จะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ