ให้กำลังใจ วิกกี้ รีมี เบเกอร์

ให้กำลังใจ วิกกี้ รีมี เบเกอร์

เว็บไซต์ Ladbible เ ผ ย เ รื่ อ ง สุ ด ร ะ ทึ ก จ า ก ห ญิ ง ส า ว นามว่าวิกกี้ รีมี เบเกอร์ เธอได้โพสต์คลิปวิดิโอ เ ผ ย น า ที ชี วิ ต ขณะที่กำลังไปพายแพดเดิลบอร์ดในเขตอุทยานซิลเวอร์สปริงส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ อยู่ ๆ ก็มีเจ้าถิ่นตัวใหญ่ยักษ์บุกเข้ามาหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Vicki Reamy Baker ชาวอเมริกัน ซึ่งโพสต์คลิปวิดีโอ ขณะที่เธอไปพายแพดเดิล บอร์ด พักผ่อนในอุทยานแห่งรัฐซิลเวอร์สปริงส์ ฟลอริดา ปรากฎว่า เ กิ ด เ ห ตุ ไ ม่ ค า ด ฝั น ระหว่างที่เธอกำลังพายบอร์ดอยู่นั้น มีจ ร ะ เ ข้ ข น า ด ใ ห ญ่ ว่ายน้ำเข้ามาประกบใกล้ๆ และพยายามจะ อ้ า ป า ก งั บ บ อ ร์ ด ข อ ง เ ธ อ เ จ้ า ตั ว ต ก ใ จ และพยายามใช้ไม้พายดันจ ร ะ เ ข้ ตั ว ดั ง ก ล่ า ว อ อ ก ไ ป ก่อนที่มันจะว่ายน้ำจากไป โ ด ย ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ด้ รั บ อั น ต ร า ย

วิกกี้ ระบุในโพสต์เผยว่า เธอคาดว่าน่าจะมีคนนำอาหารมาให้มันในบริเวณดังกล่าว จึ ง ทำ ใ ห้ มั น ดุ ร้ า ย แ ล ะ มั น ตั ว ใ ห ญ่ ม า ก จ ริ ง ๆ อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดเธอก็สามารถกลับขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัย ไม่ได้รับอันตรายใด ๆ

เหตุการณ์ระทึกขวัญดังกล่าว สร้างความตกใจให้แก่ผู้ที่ได้เห็นเป็นอย่างมาก ต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ เ ผ ชิ ญ ห น้ า ที่ น่ า ส ะ พ รึ ง ก ลั ว ข อ ง เ ธ อ โดยบางรายกล่าวว่า อย่างกับฉากในภาพยนตร์ เคราะห์ดีแค่ไหนที่เธอรอดมาได้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ